ürünlerimiz

Günümüzde elektrik enerjisini verimli kullanmak, işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmek ve enerji tüketimini azaltarak çevreyi korumak için büyük önem taşımaktadır. Elektrik şebekesine bağlanan cihazların hemen hemen tamamı şebekeden aktif yani iş yapan gücün yanı sıra reaktif ve kapasitif güç de çekerler. Şebekeden çekilen ve ardından şebekeye tekrar geri verilen bu güçler hiçbir iş yapmadıkları gibi şebekeyi de gereksiz yere yükler ve şebekenin işletme maliyetlerini yükseltirler. Bu nedenle şebekeden çekilen ve hiçbir iş yapmayan bu güç için ayrıca ücret ödenir.

Çekilen reaktif gücün enerji bakanlığı tarafından belirlenmiş zorunlu sınırların dışında olması durumunda ise ek cezalar nedeniyle elektrik enerjisine ödenen ücret katlanarak artar. Sistemin düzgün ve sorunsuz çalışması için Aktif, Reaktif ve Kapasitif güçlerin kontrolü en önemli noktadır. Bu nedenle her işletme şebekeden çektiği reaktif gücü kontrol etmeli, bir başka deyişle güç faktörünü zorunlu sınırlar içinde tutmalıdır. Bunu sağlamak için de kontaktörlü ve statik anahtarlamalı gibi farklı özellikler içeren Kompanzasyon Panoları kullanılır. Endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılan motor sürücüleri, redresörler, kaynak makineleri, endüksiyon ocakları, tristör kontrollü sistemler, otomasyon sistemleri, kesintisiz güç kaynakları, bilgisayarlar ve diğer ofis cihazları şebekeden doğrusal olmayan (non-lineer) ve harmonik içeren akımlar çekerler. Harmonik içerikli bu akımlar şebeke empedansı ile Kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin bir sönümsüz salınım devresi oluşturmasına neden olabilirler. Bu durumda kondansatörler üzerinde oluşacak zorlanmalar nedeni ile kondansatörler aşırı akım çekerler, ısınırlar, patlarlar veya normalden çok daha kısa sürede bozulurlar. Bu durumu engellemek için filtreli bir Kompanzasyon sistemi kurulması gerekir. Cimtav Elektrik olarak güçlü mühendis desteğimiz ile harmonik filtre konusundaki sorunlarınıza en doğru ve estetik çözümler üretmekteyiz.